Rozpoczęcie procesu przetargowego

Każdy proces przetargowy rozpoczyna się z inicjatywy zleceniodawcy. Ten musi za pośrednictwem platformy Internetowej upublicznić swoje zamówienie. W zamówieniu z tym zamieszczone są informacje dotyczące przedmiotu projektu. jego lokalizacji, podmiotu zainteresowanego, podziału na części (jeśli są), jak i wszelkie dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Zainteresowani mają wyznaczony w ogłoszeniu czas na składanie ofert. Po tym czasie dochodzi do tak zwanego otwarcia ofert, które są analizowane przez komisję w konkretnym dniu i godzinie. 0w przypadku projektów powyżej pewnych kwot oferty są zakodowane a od października 208 obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów). Po wszystkim wiadomo już kto zostanie wybrany na wykonawcę. Będzie to firma o najbardziej atrakcyjnych warunkach o ile nie budzą one podejrzeń.  Od tej pory ciężar prac spada na wykonawcę, który musi dokonać wcześniej wszelkich formalności i wywiązać się z podpisanej umowy.

Jeśli są to przetargi budowlane (więcej: http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_industry%3A2%20sim_cck_field_d_industry%3A4%20sim_cck_field_d_industry%3A23%20&solrsort=tds_cck_field_t_deadline%20asc&sim_cck_field_d_country[0]=0&sim_cck_field_d_industry[0]=2&sim_cck_field_d_industry[1]=4&sim_cck_field_d_industry[2]=23&sim_cck_field_d_specification[0]=0&sis_cck_field_t_correction=0&retain-filters=1&advanced_view=0&search-everywhere=0&search-specification=0&search-archive=0) to wykonawca dodatkowo musi udzielić kwoty zabezpieczenia w razie wyrządzenia szkody na niekorzyść zleceniodawcy. Kwota ta może być różna, często wynosi ona około 10-15% wartości. Przy małych zamówieniach może być to przykładowo 5%.

Na czym polega elektroniczny obieg dokumentów?

Zagadnienie to dotyczy projektów rozpoczętych po 18 października 2018 roku. Narzuca się wykonawcom i zleceniodawcom obieg dokumentacji drogą elektroniczną. Ma to jednak miejsce przy projektach publicznych powyżej progów unijnych określonych w ustawie. Wszystkie kwestie od umieszczenia ogłoszenia w sieci, wysyłanie ofert przez potencjalnych wykonawców po korespondencję między stronami ma przebiegać w Internecie za pośrednictwem przygotowywane do tego w tej chwili platformy.  Projekty rozpoczęte przed tą datą mogą być nadal kontynuowane dotychczasową drogą.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com